Column Right

การสร้างข้อความวิ่ง

 New Google Sites เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีการ Save งานแบบ real-time แม้ว่า New Google Sites จะตัดส่วนแต่งเติม หน้าเอกสารเว็บออกจากรุ่น Classic ไปในหลายๆส่วน แต่ New Google Sites ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ แต่งเติม หน้าเว็บในลักษณะภาษาคำสังต่างๆ ผ่านกลไกการฝัง ที่ Embed

รายการแรกที่จะแนะนำ คือ การแทรกตัววิ่ง

ตัววิ่งหรือ <marquee> เป็นคำสั่งพิเศษ หรือ Tag ของ HTMLที่กำหนดให้ตัวอักษรที่อยู่ภายในบรรทัดคำสั่งเคลื่อนที่ ซึ่งการจะวางคำสั่งเหล่านี้ การใช้งานท่านต้องใช้ การ แทรก และ ฝัง ตามลำดับ 

เมื่อเลือกส่วนแทรก รายการฝัง มาแล้ว จะเกิดกรอบสำหรับวางคำสั่ง โดยเลือก รายการฝังโค๊ด วางโค๊ดคำสั่งลงในช่อง ดังภาพ ด้านล่าง

รูปแบบการเคลื่อนที่ จะมี 4 ทิศทาง (ข้อความตัวอย่าง : mediathailand วิ่งจากขวาไปซ้าย ) 

1.<marquee direction="left"> mediathailand วิ่งจากขวาไปซ้าย </marquee>

mediathailand วิ่งจากขวาไปซ้าย


2.<marquee direction="right"> mediathailand วิ่งจากซ้ายไปขวา </marquee>

mediathailand วิ่งจากซ้ายไปขวา


3.<marquee direction="down"> mediathailand วิ่งจากบนลงล่าง </marquee>

mediathailand วิ่งจากบนลงล่าง


4.<marquee direction="up"> mediathailand วิ่งจากด้านล่างขึ้นข้างบน </marquee>

mediathailand วิ่งจากด้านล่างขึ้นข้างบน


การประยุกต์ เรื่องของตัววิ่งเราสามารถประยุกต์ Code คำสั่งเพิ่มเติมได้ อาทิ การใส่สี หรือกำหนดขนาดตัวอักษรได้ โดยใช้ตัวอย่าง Code ด้านล่าง

<marquee direction="left" style="color: #3498DB; font-size: 40px;">สืบโยด-สาวย่าน สานต่อ...กศน.ใต้</marquee>


สืบโยด-สาวย่าน สานต่อ...กศน.ใต้


หมายเหตุ

(1)สำหรับคำสั่ง marquee สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเว็บเกือบทุกประเภท รวมถึง blogger นี้ด้วย
(2)หากต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร ท่านสามารถนำค่าสี จาก Web Color Code ไปแทนค่าสีในคำสั่งด้านบน (แสดงด้วยตัวหนาสีแดง)

4 ความคิดเห็น:

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget