Column Right

Mzone story

การใช้ที่แตกต่างระหว่าง online กับ on-line และ on line

มิถุนายน 10, 2564
 ช่วงนี้ เป็นอีกช่วงปีการศึกษา ที่สถานศึกษาทั่วประเทศต้องหาวิธีการตั้งรับในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอ...อ่านเพิ่มเติม

การเรียนออนไลน์ในประเทศไทย พร้อมแค่ไหน

มิถุนายน 10, 2564
  ช่องทางการจัดการศึกษาของโลกในปัจจุบัน จะต้องจัดและให้มีหลายช่องทางเพื่อรองรับการเข้าถึงตามความถนัด ตามวิถีชีวิตจริง ตามสถานการณ์ ตามบริบทข...อ่านเพิ่มเติม

Education 4.0 กับการศึกษาปัจจุบันที่ต้องเปลี่ยนแปลง

มิถุนายน 09, 2564
  จากยุค millennium (ปี 2000) เป็นยุคที่ถือเป็นอีกพลังสำคัญของการศึกษา เป็นยุคที่ก้าวข้ามจากโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย เป็นยุคที่ทั้งนักเ...อ่านเพิ่มเติม

PhotoRoom Apps สำหรับลบพื้นหลังภาพบนสมาร์ทโฟน

มิถุนายน 04, 2564
  สมาร์ทโฟน ถือเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญของผู้คน ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมเมืองหรือชนบท สมาร์ทโฟนถูกออกแบบให้รองรับการทำงานผ่านการแตะสัมผัส  ซึ่งป...อ่านเพิ่มเติม

infographics : แนวทางการออกแบบ (1) การเลือกใช้ตัวอักษร

เมษายน 18, 2564
  การเลือกใช้ตัวอักษร(ฟอนต์) นอกจากภาพ ตัวอักษรก็เป็นอีกสื่อกลางในการสื่อความหมาย การขยายความของภาพหลัก หรือสนับสนุนกราฟิกและภาพประกอบให้มีค...อ่านเพิ่มเติม

infographics : รูปแบบหรือประเภท (1) แบ่งตามโครงสร้าง

เมษายน 18, 2564
 อินโฟกราฟิกหรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารได้กลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ การนำเสนอเรื่องราวต่างๆทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ซ...อ่านเพิ่มเติม

infographics : รูปแบบหรือประเภท (2) แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ

เมษายน 17, 2564
 อินโฟกราฟิกหรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร ได้รับการยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ดังนี้ St...อ่านเพิ่มเติม

infographics : รูปแบบหรือประเภท (.) บทนำ

เมษายน 17, 2564
 ปัจจุบันอินโฟกราฟิกหรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารถือเป็นอีกสื่อสำคัญ ที่ปฎิวัติการการสื่อความหมาย เป็นอีกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง...อ่านเพิ่มเติม

infographics : ประเภทของชิ้นส่วน (4) กลุ่มภาพเคลื่อนไหว

เมษายน 17, 2564
 เป็นกลุ่มลักษณะที่นำไปใช้กับงานนำเสนอและอินโฟกราฟิกในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจะมีชิ้นส่วน ที่นำมาสร้างอินโฟกราฟิก อยู่ 2 ประภท คือ Animat...อ่านเพิ่มเติม

infographics : ประเภทของชิ้นส่วน (3) กลุ่มชิ้นส่วนประเภทอื่น

เมษายน 17, 2564
  ในการสร้างอินโฟกราฟิกที่มีพลัง มีความลงตัว ไม่ใช่มีแต่เพียงข้อความ หรือภาพต่างๆ แต่อินโฟกราฟิก ยังต้องมีส่วนส่งเสริม ส่วนสนับสนุน Composit...อ่านเพิ่มเติม

infographics : ประเภทของชิ้นส่วน (2) กลุ่มภาพนิ่ง

เมษายน 17, 2564
 ภาพนิ่ง หรือภาพ(รูป)ถ่าย ภาพวาด ถือเป็น Asset  พื้นฐานที่สำคัญ ที่นำมาใช้ร่วมกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร สำหรับภาพจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่แบ่งดดยกระบ...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget

HILIGHT Story

Hilight Story

Time zone

SnapWidget

ข้อแนะนำและความคิดเห็น

ข้อแนะนำและความคิดเห็น

Search This Blog