Column Right

การเลือกใช้ on-site หรือ onsite และ on site ในยุค New Normal

 ช่วงนี้ เป็นอีกช่วงที่สถานศึกษาต้องหาวิธีการตั้งรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site หรือ On-Air และ Online (ซึ่งกระแสข่าวสารที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ โดยเฉพาะประเด็นในวันนี้คือ On-Site มีการเขียนที่หลากหลาย) จากการที่ได้กล่าวถึงคำหรือความหมายของ online ไปแล้ว ถ้าจะไม่กล่าวถึงคำอีกชุดหนึ่ง ก็ คงจบไม่ลง นั่นคือคำว่า On-Site ที่ใช้กันอยู่ อ้อ อย่าพึ่งบอกว่า On-Site นี้ เขียนผิด หรือเขียนถูก  ที่จะกล่าวต่อในวันนี้ก็คือประเด็น ที่จะบอกว่า ยังมีคำที่คล้ายหรือเหมือนกันอีก 2 คำ นั่นคือคำว่า Onsite และ On Site แล้วท่านคิดว่า เราควรจะเลือกใช้คำไหน สำหรับความหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ บทความนี้จะไม่ฟันธงหรือชี้ชัด แต่ จะให้ท่านผู้อ่านได้ ตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับ

ตัวอย่างการใช้ onsite

Students studying onsite also have physical access to a library, while some distance students might struggle, depending on their provider.

They provide onsite and offline lessons due to the differences in work timing.

Although the training is online, you can still register onsite.

All results belonging to students are backed up onsite.

Although the door was left open, Donald and Eric were asked to stay onsite.

ตัวอย่างการใช้ on-site

He was shot by the sniper on-site.

When I got to the compound, the generator was kept on-site in case of power failure.

Even if you ask him to say on-site, he will surely disobey you; that’s what I think.

The principal will be available on-site.

This is an on-site car park.

They enjoy flexible working practices and an on-site restaurant.
Times, Sunday Times (2006)
The on-site restaurant serves snacks and full meals made with local ingredients.
Times, Sunday Times (2014)
More corporations are investing in on-site gyms.
Times, Sunday Times (2006)
An on-site gym and free fresh fruit ensure the socializing does not take its toll.
Times, Sunday Times (2007)
Flexible working hours and on-site crèche facilities help people balance responsibilities at work and home.
Times, Sunday Times (2006)
Childcare vouchers are also available to help parents make ends meet but there are no on-site crèche facilities.
Times, Sunday Times (2007)
The on-site gym is free for staff and the services of a personal trainer can be bought using the treat yourself allowance.
Times, Sunday Times (2008)
There is an on-site coffee shop and the model garden of trained fruits shows how the trees can be trained in many different shapes.
The Sun (2013)
There is an on-site restaurant.
Times, Sunday Times (2015)
There is a wellness programme, free on-site gym and subsidized activities.
Times, Sunday Times (2008)
Benefits include an on-site gym, beautician and occupational health adviser.
Times, Sunday Times (2006)
Police aim to stop fights within 30 seconds and there is an on-site cop shop.
The Sun (2014)
It has an on-site training facility, so there are always lots of people from different industries around.
Times, Sunday Times (2015)
Rest and recuperation are available in the on-site restaurant, two swimming pools and one very long sandy beach.
Times, Sunday Times (2010)
Cast members also made use of the on-site gym, spa and kept their locks in shape at the hair salon.
The Sun (2016)
Employees can also take advantage of on-site gyms, and there is an employee assistance programme offering free confidential advice and counselling.
Times, Sunday Times (2007)
We also encourage our staff to work remotely from home, and so alongside our on-site childcare facility we offer discounted childcare vouchers through our flexible benefits scheme.
Times, Sunday Times (2007)

ตัวอย่างการใช้ on site

My car is now on site.
The buildings on site have been divided up over the years and read like a lesson in domestic British architecture.
Times, Sunday Times (2016)
Employees not working on site will usually live within a fortified company compound.
Times, Sunday Times (2012)
We provide people on site as and when required.
Times, Sunday Times (2008)
Their stay on site is only temporary.
Times, Sunday Times (2008)
The family lived in a mobile home on site for four years during the project.
Times, Sunday Times (2012)
We did as much of our work on site locations in the grounds as we did in a room.
Times, Sunday Times (2014)
Utilities haven't finished building farms on sites that were granted in two previous auctions.
Times, Sunday Times (2010)
You have more than 100,000 people working on sites.
Times, Sunday Times (2006)
They eat on site, do their gym work on site.
Times, Sunday Times (2009)
The manufacturer will come and do all the work for you on site, within a day.
Times, Sunday Times (2009)
The big construction projects such as Crossrail have set strict criteria for all lorries working on site.
Times, Sunday Times (2012)
You would need a nutritionist permanently on site and working out a standard menu would probably cost over 1,000.
The Sun (2009)
British construction workers are often reasonably mobile, often working away on site in the week and returning home at weekends.
Times, Sunday Times (2009)
Curiously, such a relaxing day does build up quite an appetite and the two resort restaurants are definitely worth staying on site for.
The Sun (2016)
In a few months I might be doing piping or operations work on site.
Times, Sunday Times (2008)
Pupils there are forbidden to bring sandwiches and have to stay on site at lunchtime so they can't buy fast food in local cafes.
Times, Sunday Times (2013)
Then there was the labour: a dozen men on site for 2½ years.
Times, Sunday Times (2015)
Manchester Airport employs 19,000 people on site.
Times, Sunday Times (2012)
There's a play area on site and the seaside village's pubs and restaurants are a short walk away.
The Sun (2016)
The results - or lack of them - are visible all over the city as idle tower cranes guard unfinished buildings on sites devoid of workers.
Times, Sunday Times (2009)

นอกจากนี้เว็บไซต์ด้านการสอนภาษา ยังได้ อธิบายและแยกความหมายของคำว่า on site, on-site และ onsite ไว้ว่า

Q: So, on site, on-site or onsite?
A: Good question, and we can eliminate one immediately. While the modern trend sees many words being collapsed into one, “onsite” is not quite there yet. This hasn’t stopped people using it that way though, and even the red squiggly line in Word seems to avoid it.

Q: So not wrong, but not right?
A: It’s less offensive than getting “you’re” wrong in “Your the best English teacher ever” but we’d still say that it’s incorrect to use “onsite” at any time.

Q: Do the dictionaries of the world agree?
A: In a rarity, they seem to. Merriam-Webster (US) does not recognise “onsite” as a word; same goes for the Macquarie Dictionary here in Australia. So it’s either on-site or on site.

Q: How can you tell which one?
A: You’d typically use the hyphen version, “on-site”, when it’s being used as an adjective or adverb before a noun. So your friend should have written, “We have an amazing on-site gym.”

Q: Has the compound ‘on-site’ been around long?
A: Only since the middle of the 20th century – apparently originating from Cold War “on-site inspections” in the military sense. Nowadays, “on-site” can relate to any place.

Q: And what about the two-word version?
A: You’d use it after the noun in a sentence, or when you simply need to separate the two words. So “We have a great gym on site” because we are no longer describing the gym, we are simply locating it. Or “The guard heard that the commander was on site.”

Q: And is it the same for off-site?
A: Want to have a guess?

Q: If English is anything to go by, I’d be betting there’s a silent Q involved and three apostrophes but only two if you use it on a Friday.
A: Haha, well you’ll be pleased then to hear that it’s basically the same thing as on-site/on site. The hyphen version “off-site” is recommended for adjectives and adverbs. However, it’s okay to use “off site” as two words, especially after the noun or pronoun – i.e. “the trophy was kept off site” or “he is off site”.…

อีกบทสรุปหนึ่งของบทความที่แยกแยะคำ ความหมายของ on site, on-site และ onsite ได้
Merriam-Webster indicates that the correct spelling is with the hyphen (on-site). The Cambridge Dictionary includes both versions (on-site and onsite), while the American Heritage dictionary omits the hyphen (onsite).
What is the correct spelling: on-site or onsite? Both versions are acceptable but the trend seems to be moving toward omitting the hyphen.

จากเรื่องราวข้างต้น ก็พอจะเป็นอีกข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานความคิดว่า เราจะใช้คำใด ระหว่าง on-site, onsite และ on site (ส่วนใหญ่จะใช้ on-site กับ onsite ส่วน on site  แทบจะไม่มีการกล่าวถึง) เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา เรียนรู้ในยุคสมัยของฐาน ON รูปแบบต่างๆที่กล่าวถึงในประเทศไทย
ผ่านไปแล้ว 2 ON แล้ว ไว้จะเอาเรื่อง On-Air อีกเรื่องมานำเสนอ ในโอกาสหน้า นะครับ
อ้างอิง


หมายเหตุ จบจากสามคำนี้ กำลังตัดสินใจว่า จะเอา On Demand และ On-Hand มาเขียนอีกดีไหม ที่จริงเรื่องของภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ มีความรู้น้อยมาก พอดีว่า คำที่เขียนบทความทั้งสามคำ เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ สมัยที่ยังรับราชการ ก็เลยนำประสบการณ์ นำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน  หากผิดพลาดประการใด ขอรับคำชี้แนะด้วยครับ


1 ความคิดเห็น:

  1. on-site class ที่หมายถึงเราจัดการศึกษาแบบไปยังสถานที่นักเรียนอยู่ เช่น การสอนเด็กด้อยโอกาสในแคมป์คนงาน สวนสาธารณะ การสอนภาษาอังกฤษที่โรงงาน จะใช้ต่างกันกับ on-site class แบบที่ในสถานการณ์ปกติ 'physical' classroom อย่างไรครับ แล้วเราใช้ on-campus ได้ไหมครับ

    ตอบลบ

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget