Column Right

ทำการบันทึกคัดลอกไฟล์จากเครื่องของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การทำสำเนาคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการคัดลอกไฟล์ การดาว์นโหลดไฟล์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาตรานี้อาจมีไว้ใช้เอาผิดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือเพลง แต่แนวทางการเขียนเช่นนี้อาจกระทบไปถึงการแบ็กอัปข้อมูล การเข้าเว็บแล้วเบราว์เซอร์ดาว์นโหลดมาพักไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติหรือที่ เรียกว่า "แคช" (cache เป็น เทคนิคที่ช่วยให้เรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยเก็บข้อมูลที่เคยเรียกดูแล้วไว้ในเครื่อง เพื่อให้การดูครั้งต่อไป ไม่ต้องโหลดซ้ำ) ซึ่งผู้ใช้อาจมิได้มีเจตนาหรือกระทั่งรับรู้ว่ามีกระทำการดังกล่าว

มาตรา 7 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ
1.การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจะต้องได้รับการอนุญาต โดยตรง และต้องมีพยานรู้เห็นในการเข้าถึง ในการอนุญาต
2.ไม่ควรเข้าถึง เข้าใช้งานหรือแก้ไขไฟล์ของผู้อื่น ในการเข้าใช้งานอาจเป็นสาเหตุทำให้ระบบ หรือไฟล์ข้อมูลชำรุดได้ ซึ่งท่านจะมีความผิด

การเอา Flash Drive ไปเชื่อมต่อยังคอมพิวเตอร์ของคนอื่นแล้ว Save ข้อมูล ส่วนบุคคลออกมา โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของ อาจเจอคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ นั้น จำกัดเฉพาะ การแฮก การเจาะ เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยเจ้าของข้อมูลนั้นๆไม่ยินยอม เป็นกระบวนการลักลอบ โดยการใช้รหัสปลอม หรือ แอบจำรหัสเขาไปใช้โดยพลการ กระทำโดยไม่ชอบ

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget