Column Right

Blogger : 7. การนำวิดีโอ มาใช้บนบล็อก

ปัจจุบันการหาแหล่งหรือนำวิดีโอมาใช้งานบนบล็อกสามารถดำเนินการได้ 5 รูปแบบ
1. Upload : ดำเนินการ Upload จากคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเก็บ
2. Form YouTube : การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube ทั่วไป
3. Form YouTube videos : การแทรกไฟล์วิดีโอจากช่อง YouTube ที่เป็นสมาชิก
4. Form your phone : การแทรกไฟล์วิดีโอจากโทรศัพท์ Smartphone
5. Form your webcam : การแทรกไฟล์วิดีโอจากกล้องเว็บแคม
 


ในที่นี้จะแนะนำเฉพาะ 2) การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube ทั่วไป  มีวิธีการดังนี้

1. เลือกสร้างรายการบทความใหม่ หรือ จะแก้ไขเพิ่มเติมจากบทความเดิมที่มีอยู่
 ที่ตำแหน่งที่ต้องการวางไฟล์วิดีโอ ซึ่งตรงนี้ท่านต้องมีรายการวิดีโอ หรือ URL ของรายการวิดีโอแล้วด้วย


2. คลิกเลือกที่รายการ Form YouTube
3. ที่ช่อง Browse เลือกหา หรือนำ links URL รายการวิดีโอที่ได้พิมพ์วางในช่อง คลิกเพื่อนค้นหา4.ทำการตรวจสอบก่อนการวางโดยทำการคลิกที่กรอบไฟล์วิดีโอ

 
5.หากถูกต้องคลิกที่ปุ่ม Select (สีฟ้า)
6.ไฟล์วิดีโอที่เลือกก็จะปรากฏในพื้นที่  ที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก และเผยแพร่ตามลำดับไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget