Column Right

Blogger : 7. การนำวิดีโอ มาใช้บนบล็อก

ปัจจุบันการหาแหล่งหรือนำวิดีโอมาใช้งานบนบล็อกสามารถดำเนินการได้ 5 รูปแบบ
1. Upload : ดำเนินการ Upload จากคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเก็บ
2. Form YouTube : การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube ทั่วไป
3. Form YouTube videos : การแทรกไฟล์วิดีโอจากช่อง YouTube ที่เป็นสมาชิก
4. Form your phone : การแทรกไฟล์วิดีโอจากโทรศัพท์ Smartphone
5. Form your webcam : การแทรกไฟล์วิดีโอจากกล้องเว็บแคม
 


ในที่นี้จะแนะนำเฉพาะ 2) การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube ทั่วไป  มีวิธีการดังนี้

1. เลือกสร้างรายการบทความใหม่ หรือ จะแก้ไขเพิ่มเติมจากบทความเดิมที่มีอยู่
 ที่ตำแหน่งที่ต้องการวางไฟล์วิดีโอ ซึ่งตรงนี้ท่านต้องมีรายการวิดีโอ หรือ URL ของรายการวิดีโอแล้วด้วย


2. คลิกเลือกที่รายการ Form YouTube
3. ที่ช่อง Browse เลือกหา หรือนำ links URL รายการวิดีโอที่ได้พิมพ์วางในช่อง คลิกเพื่อนค้นหา4.ทำการตรวจสอบก่อนการวางโดยทำการคลิกที่กรอบไฟล์วิดีโอ

 
5.หากถูกต้องคลิกที่ปุ่ม Select (สีฟ้า)
6.ไฟล์วิดีโอที่เลือกก็จะปรากฏในพื้นที่  ที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก และเผยแพร่ตามลำดับไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget