Column Right

Blog story : 3 คุณลักษณะที่ดีของการสร้างบล็อกด้วย Blogger


ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา (1999) เว็บไซต์ในนามของ Blogger หนึ่งในผู้ให้บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำเสนอสาระ เนื้อหาหรือบทความประเภทต่างๆ สามารถแบ่งบัน เรื่องราว รูปภาพงานกราฟิก หรือรูปถ่าย หรือสื่อต่างๆ รวมถึงแนวคิด ไอเดียดีๆอันส่งผลประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้เข้าชมตลอดมา และเมื่อได้เข้ามาสู่ network ของผู้ให้บริการ search engine ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นาม GOOGLE ยิ่งส่งผลให้ Blogger กลายเป็น Weblog ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Blogger จากบล็อกที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆหน้ากระดาษเว็บออนไลน์ที่ดูเรียบๆ ถูก GOOGLE พัฒนาเพิ่มเติมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะต่างๆจน Blogger มีภาพลักษณ์ที่ดูดี มีเทคนิคในการใช้งานทั้งการสร้างเนื้องานและการเยี่ยมชมที่ง่าย ดูดีเทียบเท่าเว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษาสคริปต่างๆ ทีเดียว


ปัจจุบันถือได้ว่า Blogger เป็น Application online ที่ใช้งานค่อนข้างง่าย มีเครื่องมือพื้นฐานเช่นเดียวกับโปรแกรม Word Processing นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนต่างๆที่เรียกว่า Gadget ส่งผลให้ Blogger มีพลังต่อการสร้างสรรผลงานทียบเท่าเว็บไซต์ที่สร้างพัฒนาด้วยโปรแกรมเขียนเว็บ มีหลายส่วน ทำให้มีผู้สร้างบล็อกด้วย Blogger ทั่วโลกมากกว่า 330 ล้านบล็อก (อ้างอิงจาก : https://www.statista.com/statistics/256235/total-cumulative-number-of-tumblr-blogs/)

สำหรับประเทศไทย มีการนำบล็อกมาใช้งานในด้านต่างๆที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นสมุดบันทึกกิจกรรม หรือประสบการณ์ชีวิต หรือด้านวิชาการหรือการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ด้านร้านค้าห้องโชว์สินค้าออนไลน์ หรือเป็นแฟ้ม Album ภาพ เป็นต้น

เราจะมาดูว่า Blogger มีลักษณะเด่นๆ อะไรบ้าง

1.สร้างง่ายกว่าการสร้างเว็บไซต์

2.ในหนึ่ง account ท่าน สามารถสร้างบล็อกได้ 100 บล็อก


3.มีพื้นที่รองรับในการนำภาพกราฟิกเข้าใช้ในบล็อกมากถึง 1 GB

4.รองรับการสร้างหน้าเอกสารเว็บบล็อกที่ท่านสร้างขนาดใหญ่ถึง 1 MB

5.อนุญาตให้มีผู้เขียนร่วมได้ 100 คนต่อ 1 บล็อก

6.ไม่ต้องเช่าพื้นที่ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

7.ไม่ต้องใช้โปรแกรมพิเศษใดในการสร้างหน้างาน


8.สามารถจัดหมวดหมู่ หรือกลุ่มของเนื้อหาออกเป็นกลุ่ม ๆ (category)ได้ โดยท่านสามารถกำหนดกลุ่มเนื้อหาได้มากถึง 5,000 กลุ่มเนื้อหา


9.เข้าสู่กระบวนการค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งในแบบคำสำคัญ หรือ ช่วงเวลา

10.กำหนดเงื่อนไขในการเผยแพร่ได้ อาทิเฉพาะส่วนตัว เผยแพร่แบบสมาชิกหรือกลุ่ม หรือ เผยแพร่สาธารณะ


11.มีระบบแสดงความคิดเห็น (comment) ที่สามารถให้ท่านกำหนดเงื่อนไขให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นในแต่ละบทความได้อย่างอิสระ


12.อนุญาตให้ผู้สร้างงานสามารถแก้ไข html หรือเพิ่มเติมสคริปลักษณะพิเศษต่างๆได้

13.สามารถสร้างสรรบทความ หรือหัวข้อต่างๆได้ไม่จำกัด

14.อนุญาตให้ใช้ธีมหรือ Template จากภายนอกได้ง่าย

15.บริหารจัดการเว็บบล็อกได้โดยง่าย


อ้างอิง
http://www.blogger.com
http://www.mybloggertricks.com/2012/07/7-Reasons-why-Never-Migrate-Blogger-To-Wordpress.html

1 ความคิดเห็น:

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget