Column Right

แนะนำเทคนิคการสร้างสื่อด้วย Microsoft PowerPoint ให้น่าสนใจ ตอนที่ 1           ปัจจุบันในเกือบทุกวงการต่างยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วถึงพลังของการนำเสนอ ว่าสามารถสร้างมูลค่า สร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สิ่งที่สำคัญของการนำเสนอ นอกจากผู้นำเสนอที่มีความสามารถแล้ว สื่อสำหรับประกอบการนำเสนอ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหา ของผู้บรรยายไปสู่ผู้รับฟังหรือผู้ชม ดังนั้นสื่อนำเสนอจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อนำเสนอที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้รับฟังหรือผู้ชมจะสามารถ จดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากขึ้น


โปรแกรม Microsoft PowerPoint นับเป็นโปรแกรมสำหรับนำเสนอที่มีผู้ใช้กันมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ด้วยรูปแบบและวิธีการนำเสนอผ่านกระบวนการพื้นฐาน สามารถสร้างสรรกระบวนการถ่ายทอดเรื่องราว หรือนำเสนองาน ด้วยคุณลักษณะของโปรแกรมสร้างความสนใจในการนำเสนอด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือใส่เสียง แม้กระทั่งวิดีทัศน์ลงไปในแต่ละเฟรมของ PowerPoint ได้ง่าย


Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสำหรับการนำเสนอที่ดีโปรแกรมหนึ่ง มีผู้นิยมใช้ทั่วโลก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557) PowerPoint ได้ถูกพัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 2013 หรือที่เรียกว่า Microsoft PowerPoint 2013 (PowerPoint 365) ด้วยรูปลักษณะเฉพาะของ PowerPoint ที่สร้างชิ้นงานได้ง่าย มีส่วนสนับสนุนพื้นฐานและเทคนิคพิเศษมากมาย สามารถสร้างสรรกระบวนการถ่ายทอดเรื่องราว หรือนำเสนองาน เพียบพร้อมด้วยการนำสื่อต่างๆสนับสนุนบนเฟรมสไลด์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพิ่มความน่าสนใจด้วยเสียง หรือวิดีทัศน์ หรือไฟล์ภาพเคลื่อไหวอื่นๆลงไปในแต่ละเฟรมของ PowerPoint ได้โดยง่าย สร้างสรรงานนำเสนอที่น่าสนใจ มีพลังต่อการนำเสนอ สูงสุด
การสร้างสื่อ Ms PowerPoint ให้น่าสนใจแม้ว่าไม่ใช่เรื่องยาก แต่การสร้างให้ดูดี มีความน่าสนใจ ผู้สร้างหรือผู้พัฒนาสื่อไสลด์ PowerPoint ควรใส่ใจในหลักการ ต่อไปนี้

1. นำเสนออย่างมีพลัง (Powerful Presenting)
 สไลด์ในแต่ละเฟรม ต้องมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยความหมาย ความชัดเจน ทั้งข้อความ สื่อประกอบ รวมถึงคำบรรยายระหว่างที่ดำเนินการนำเสนอต้องชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่ง ใน 1 เฟรมสไลด์ ควรมี 1 สาระเนื้อหา


2. นำเสนอเนื้อหา อย่างกระชับ (Keeping Your Content Short)
 สไลด์ทั้งหมดของการนำเสนอ หากไม่ใช่เป็นวิชาการเฉพาะเรื่องหรือการบรรยายทางวิชาการจริงๆ ไม่ควรนำทฤษฎี หรืออ้างอิงกฏระเบียบ หรือข้อมูลที่สลับซับซ้อน หากคิดว่าสิ่งนั้นสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ ก็นำใส่ไว้ในเอกสารประกอบการบรรยาย

3. เริ่มต้นและจบอย่างประทับใจ (Start and Finish Complete)
 ในการสร้างสไลด์ทุกครั้ง ผู้บรรยายหรือนำเสนอควรมีส่วนหรือเป็นผู้สร้างสไลด์ด้วยตัวท่านเอง เพื่อที่จะได้นำสิ่งที่ท่านต้องการให้รู้ สิ่งที่เป็น Highlight ของเรื่องนำมาเป็นกระบวนการหรือโครงสร้างหลักของสไลด์เพื่อการนำเสนอ ซึ่งจะส่งเสริมให้เรื่องที่นำเสนอ น่าติดตาม และส่งผลให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ


4. ใช้ข้อความและภาพประกอบให้ตรงกับสาระ (Design: Great Presentation)
 จากการที่สื่อสไลด์ PowerPoint เป็นสื่อที่เน้นการใช้ข้อความและภาพ เป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดเนื้อหา หากทั้ง 2 ส่วนนี้ต่างสนับสนุน กันและกัน ก็จะเป็นส่วนส่งเสริมให้สื่อนี้มีพลังต่อการสื่อสารสูงสุด


5. เลือกใช้หน้าแม่แบบที่เหมาะสมเพิ่มพลังในการนำเสนอ (Good Template is Good Presentation)
 เสน่ห์ประการหนึ่งของ PowerPoint ก็คือ ฉากหลัง หากเลือกใช้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศการนำเสนอให้น่าสนใจ นอกจากนี้ การเลือกหน้าแม่แบบตรงตามสาระเนื้อหา จะเป็นส่วนช่วยให้การนำเข้าสู่เนื้อหาง่ายขึ้น แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ


จากข้อแนะนำในเบื้องต้นทั้ง 5 ข้อ จะช่วยทำให้สื่อนำเสนอของท่าน ดูดีเพิ่มขึ้นอีก แต่.. เรายังมีเทคนิคดีๆอีกหลายเรื่อง พบกันคราวหน้านะครับ ใน เทคนิคการสร้างสื่อด้วย Microsoft PowerPoint ให้น่าสนใจ ตอนที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget