Column Right

ON AIR หรือ ON-AIR จะใช้คำใดในสถานการณ์การออกอากาศ


 ช่วงนี้ เป็นอีกช่วงที่สถานศึกษาต้องหาวิธีการตั้งรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site หรือ On-Air และ Online ซึ่ง mediathailand ได้กล่าวไปแล้ว สองคำคือ Online และ On-Site วันนี้มาลองปวดหัวกันอีกคำ หรือ สอง คำ ที่ผู้เขียนก็ค่อนข้าง งง เหมือนกัน ระหว่างคำว่า on air และ on-air ซึ่งหมายถึงการออกอากาศ ทั้งการออกอากาศรายกายวิทยุและรายการโทรทัศน์ ซึ่งจากการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาผ่านช่องทาง on ต่างๆ ซึ่งในเนื้อข่าวหลายๆแหล่ง มีใช้กันทั้งสองแบบ(แต่ก็เน้นเฉพาะรายการโทรทัศน์) แล้วแบบใดถูกต้อง จากการค้นคว้ารูปประโยค พอจะพบเห็นคำว่า on the air และ on-air ส่วน on air พบน้อยมาก แต่หากไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีโทรทัศน์ที่มีป้ายไฟแสดงสถานะการออกอากาศกลับพบว่า จะเขียนคำว่า ON AIR เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าลองค้นหารูปประโยค www.merriam-webster.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการคำศัพท์และความหมาย ก็ไม่สามารถระบุคำว่า on air  ได้ นอกจากนี้เว็บไซต์ www.collinsdictionary.com เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงคำว่า on air เลย แต่กลับยกตัวอย่างการใช้คำว่า on-air ในประโยคต่างๆ อาทิ

Of course, Evelyn knew all this and that's why our on-air wedding was planned.
Richard Wright 52449_CLARA (2001)

What's been your most awkward on-air moment?
The Sun (2016)

Bloom says, referring to an earlier on-air battle.
Times, Sunday Times (2013)

It has led to some painful on-air exchanges.
Times, Sunday Times (2008)

An on-air clarification is expected this morning.
Times, Sunday Times (2015)

Have you experienced any other embarrassing on-air moments?
The Sun (2015)

But controversy will not be restricted to on-air matches.
Times, Sunday Times (2012)

Spiky on-air, off it she is anything but.
The Sun (2018)

Vegas is building up to an on-air proposal.
Times, Sunday Times (2011)

His on-air persona is no act.
Times, Sunday Times (2011)

Again, this featured much on-air puffery.
Times, Sunday Times (2008)


ถ้าค้นให้ลึกลง เพื่อหาคำว่า on air กันจริงๆ ก็จะพบบทวิเคราะห์หนึ่งของการใช้คำว่า on air ว่ามีความเป็นมาเช่นใด และถ้าหากใช้คำว่า on air จริงๆ คำเต็มของคำว่า on air ควรใช้คำใด

There are subtle differences between the two constructs in other contexts, however, real stations have used both interchangeably for warning lights. KAKM, in Anchorage, had "on the air" at one door to the soundstage, and "on air" at the other, back in the late 1970's. The transmitter light, however, said "on air" as did the monitor. (This author spent time in that studio.)

On the air as a phrase is almost always referring to the current state of being broadcast, and rarely is used as an adjective about the potential of being broadcast. E.G.: Fred is on the air. (Meaning: Fred is currently being broadcast as the speaker says it.)

On air, sometimes on-air, can be used to convey the state of being currently broadcast, but also is often used for the potential to be broadcast, or the expectation of being broadcast. E.G.: John is on-air talent. (John can be expected to be broadcast.) Fred is on air right now. (Same as Fred is on the air.)

The slang phrase "on air" has been annoyingly extended further. News anchors will often say "on our air." For example, "He spoke last night on our air" or "on CNN's air." The standard for American usage of the English language, High American English, is only spoken in Cleveland, Ohio. Dialects spoken in other parts of the country contain all kinds of colloquialisms, such as "evidence for" instead of "evidence of" and just because they are in use doesn't mean they are proper. Thus "on the air" is the correct phrase.

พอสรุบได้ว่า on air มีใช้กับกิจการด้านออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงมาตั้งแต่เริ่มแรก(นานมาแล้ว) ซึ่งยังคงพบได้ที่ป้ายสัญญลักษณ์ในสถานี(ห้องบันทึกรายการ)วิทยุกระจายเสียง และสถานี(ห้องบันทึกรายการ) โทรทัศน์ ปัจจุบันในภาษาเขียนที่ปรากฏในรูปประโยคจะเขียนว่า on-air แทน 

                 การใช้เลือก on-site หรือ onsite และ on site

หมายเหตุ จบจากสามคำนี้ กำลังตัดสินใจว่า จะเอา On Demand และ On-Hand มาเขียนอีกดีไหม ที่จริงเรื่องของภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ มีความรู้น้อยมาก พอดีว่า คำที่เขียนบทความทั้งสามคำ เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ สมัยที่ยังรับราชการ ก็เลยนำประสบการณ์ นำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน  หากผิดพลาดประการใด ขอรับคำชี้แนะด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget