Column Right

หลักสูตร การใช้งานและการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms

 


Google Forms เป็นอีกหนึ่งใน Application ของกลุ่ม Google Docs ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้สร้างแบบสอบถามหรือใช้ในการรวบรวมข้อมูลบนระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

ในการใช้งาน Google Forms ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิ การทำแบบทดสอบ, การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น, การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ,  การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน, การทำแบบฟอร์มเพื่อส่งไฟล์ข้อมูล เป็นต้น

เข้าสู่เว็บ เพื่อศึกษาเนื้อหาไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget