Column Right

Setting : การตั้งค่าเส้นตารางและไม้บรรทัด

 ในการสร้างงานที่มีความละเอียด หรือกรณีที่ภาพที่นำเข้ามามีขนาดใหญ่กว่าเฟรมสไลด์ และมีความเป็นมืออาชีพ สิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างควรตั้งค่าเพื่อใช้ในการจัดวางตำแหน่งของ Asset ต่างๆ สิ่งนั้นก็คือ เส้นตาราง และไม้บรรทัด โดยมีวิธีการ ดังนี้1.เลือกที่เมนู View

2.check box ที่ Ruler จะเกิดเส้นไม้บรรทัดกำกับเฟรมสไลด์ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

3.check box ที่ Gridline ลักษณะเส้นประเป็นตารางสี่เหลี่ยมกระจายทั้งเฟรมสไลด์

4.check box ที่ Guide  จะเกิดเส้นกึ่งกลางสไลด์ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง (ตำแหน่ง 0,0)

นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มเส้น Guide ได้อีก มาดูวิธีกัน


5.เอาเมาส์มาชี้ที่เส้นให้เกิดเส้นคู่แล้วคลิกขวาเพื่อเปิด Context menu 6 รายการ 

6.สองรายการลำดับแรก เป็นการเพิ่มเส้นให้กับแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งสามารถเพิ่มเส้นได้หลายๆเส้น 

7.ส่วน Color เป็นการกำหนดสีให้กับเส้นที่สร้าง

8.ทำการลากเส้นไปวางยังที่กำหนด ในที่นี้เช่นบริเวณของสไลด์ทั้งสี่ด้าน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget