Column Right

PC Manager อีกหนึ่งเครื่องมือที่ดีของ Windows

ในเรื่องของเครื่องมือที่คงประสิทธิภาพการทำงานอย่างสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการ Windows นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง (อาทิ EaseUS BitWiper, Total PC Cleaner, CCleaner, Avast Cleanup, AVG PC TuneUp, Baidu PC Faster) หลายคนแสวงหา(ของฟรี)โปรแกรมที่คิดว่าดี แต่โปรแกรมหลายแบรนด์ที่บอกว่าฟรีมักมีแอบแฝงในเรื่องของไฟล์ฝังตัว หรือแม้กระทั่งทำงานไปตามสรรพคุณแล้ว พร้อม report ให้ผู้ใช้ทราบ แต่ไม่สามารถทำงานหรือไปต่อได้ เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้ หรือแค่รุ่นฟรีที่ปิดฟีเจอร์ต่างๆออก หากต้องการใช้เต็มรูปแบบก็ต้องเสียเงินรายเดือนบ้าง รายปีบ้าง คุณภาพที่ได้บางทีก็ไม่คุ้มกับราคาเลย วันนี้ mediathailand จะมาแนะนำเครื่องมือที่คงประสิทธิภาพการทำงานที่ถือว่าดี น่าใช้ คุณภาพดี เป็นชุดเครื่องมือที่ดีเชื่อถือได้และไม่มีสิ่งใดๆแอบแฝง เพราะเครื่องมือชุดนี้พัฒนาโดย Microsoft เอง


PC Manager เป็นอีกชุดเครื่องมือของ Microsoft Windows ที่มีกระจัดกระจายหรือแอบวางไว้โดยไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้ได้นำมาใช้งาน อาทิ Disk Cleanup เครื่องมือทำความสะอาดเครื่อง, Storage Sense สำหรับใช้ลบไฟล์ชั่วคราวหรือไฟล์แคช, Function การค้นหาโปรแกรมหรือ Apps หรือค้นหาไฟล์ขนาดใหญ่ ๆ ที่กินพื้นที่เครื่องอยู่  นำมาพัฒนาเพิ่มเติมสารพัดเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดูแลและปกป้อง Windows ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นภายใต้ Application เพียงตัวเดียว ซึ่งเว็บไซต์ www.windowslatest.com ได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2022 ที่ผ่านมาหลังจาก Microsoft ได้ทำการปล่อยให้มีการ Update ระบบปฏิบัติการ Windows 11 (22H2) เรามาดูกันว่า Application ที่ชื่อ PC Manager ตัวนี้ มีอะไรเป็นทีเด็ดที่น่าสนใจบ้าง


ก่อนอื่นให้ไปทำการ Download ตัว PC Manager (Links โดยตรง) จากเว็บไซต์ต้นทางของ Microsoft ซึ่งได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฐานพัฒนาที่ประเทศจีน แม้จะเป็นเว็บไซต์ภาษาจีน แต่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตรงนี้จะเชื่อมไปสู่แหล่งดาวน์โหลดหลักของ Microsoft โดยตรง ชื่อไฟล์ที่ได้คือ MSPCManagerSetup ขนาด 5.86 MB การติดตั้งจะเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ


หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเรามาศึกษาการทำงานของ  PC Manager ซึ่งเป็นรุ่น Public Beta 1.2.4.4 กัน
สำหรับ PC Manager นี้ แบ่งการทำงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม Clean Up และกลุ่ม Security เรามาดูทีละกลุ่มกัน

กลุ่ม Clean Up
ในกลุ่มนี้ ได้นำเอา Tools ต่างของ Windows นำมาหลอมรวมไว้ โดยแบ่งส่วนการทำงาน 5 ส่วน คือ 

1.Boost your PC's performance
เป็นส่วนติดตามการทำงาน การใช้หน่วยความจำ (ซึ่งเมื่อเครื่องใช้โปรแกรมการทำงานจนเสร็จสิ้นแล้วบาง Process จะไม่คืนหน่วยความจำให้ระบบ) นอกจากนี้ยังบันทึกค่าของ ไฟล์ขยะ(ในภาพมีมากถึง 62 MB)ที่เกิดขึ้น การเร่งประสิทธิภาพ ก็คลิกที่ปุ่ม Boost ระบบก็ จะทำการเรียกคืนและล้างค่าไฟล์ขยะทิ้ง

2.Health check
เป็นอีกส่วนของการติดตามการทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ 
Items to cleanup เพื่อทำการลบหรือ Cleanup สิ่งส่วนเกินต่างๆที่เกิดจากการทำงาน โดยระบบจะทำการพิจารณาแนะนำไฟล์ที่สมควรลบ(ซึ่งท่านอาจจะยกเลิกบางอย่างก็ได้)
Potential issues แจ้งเตือนค่า default ของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง ในที่นี้คือมีการไม่ใช้ Browser ตามที่ระบบปฏิบัติการกำหนดไว้(โดยที่นี้ใช้ Chrome) ซึ่งหากมั่นใจก็ไม่ต้อง set กลับ
Startup apps to disable เป็นส่วนแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่า ท่านได้ยกเลิกการทำงานหลังฉากบางรายการออก ซึ่งจะปรับคืนหรือไม่ก็อยู่ที่ผู้ใช้
หากต้องการให้ระบบดำเนินการก็คลิกเลือกรายการทั้ง 3 หัวข้อหลัก แล้วคลิกที่ปุ่ม Proceed เพียงปุ่มเดียว

3.Storage management
ถือเป้นอีกจุดที่สำคัญของการปรับจูนการทำงานระบบมีส่วนย่อยให้ดำเนินการ 4 ส่วนย่อยคือ

Deep Cleanup เป็นส่วนในการทำความสะอาด ที่โปรแกรมได้ทำการบันทึกค่าไว้ มี 3 กลุ่มหลัก คือ System Cleanup, Recycle Bin และ Web cache ซึ่งแต่ละรวมถึงแนะนำส่วนที่สมควรต้องลบให้ผู้ใช้ได้พิจารณาลบทิ้ง หากต้องการให้ระบบดำเนินการก็คลิกเลือกรายการทั้ง 3 หัวข้อหลัก แล้วคลิกที่ปุ่ม Proceed เพียงปุ่มเดียว

Manage large files เป็นส่วนสำหรับการค้นหาไฟล์แทน Explorer ซึ่งสามารถระบุประเภทไฟล์(document, Picture, Video, Audio, Compressed folder หรือ other) รวมถึงกำหนดขนาดได้ด้วย (ตั้งแต่ 10MB จนถึง 1GB) หากตั้งค่าแล้วต้องการจะค้นห้าก็คลิกที่ปุ่ม View in File Explorer

Manage apps เป็นส่วนใช้บริหารจัดการโปรแกรมหรือ Apps ที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว เพื่อทำการ Update หรือ ลบทิ้ง ซึ่งเมื่อคลิกก็จะไปเชื่อมต่อไปสู่หน้า Apps > Install Apps ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Setting การปรับแต่งและกำหนดค่า ผู้ใช้ต้องเข้าใจบริบทของการทำงานตรงส่วนนี้ด้วย

Storage sense เป็นส่วนเชื่อมต่อไปยังส่วนบริหารจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล ในส่วนของ System > storage > Storage sense ตามลำดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Setting การปรับแต่งและกำหนดค่า ผู้ใช้ต้องเข้าใจบริบทของการทำงานตรงส่วนนี้ด้วย


4.Process management เป็นส่วนแสดงรายการของ Apps หรือโปรแกรมอื่นนอกจาก Microsoft ที่ยังคงใช้งานอยู่ ตรงส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถหยุด Apps หรือโปรแกรม ได้จากจุดนี้ได้
5.Startup apps เป็นส่วนแสดงรายการของ Apps หรือโปรแกรมที่สามารถเลือกหรือกำหนดให้โปรแกรมใดทำงานหรือหยุดการทำงานก็ได้

กลุ่ม Security 
ในกลุ่มนี้ มี 4 รายการหลักคือ Scan, Windows Update, Browser Protection และ Pop-up Management

Scan เป็นส่วนที่เชื่อมต่อโปรแกรมตรวจจับการบุกรุกที่ชื่อว่า  Microsoft Defender Antivirus (หรือโปรแกรมหลักที่ทำการติดตั้งไว้) เพื่อทำการสแกน ตามค่าที่ได้ตั้งไว้ โดนคลิกที่ปุ่ม Scan

1.Windows Update เป็นส่วนเชื่อมกับการ Update ตัว Apps และโปรแกรมต่างๆ ทั้งของ Windows และโปรแกรมอื่นๆที่ติดตั้งไว้ด้วย(ซึ่งในสภาพจริงผู้ใช้ต้องเข้าไปเพื่อทำการ Update ถึงสองตำแหน่ง แต่จุดนี้จะทำการเชื่อมต่อทั้งสองตำแหน่งมาอยู่ในที่เดียวกัน

2.Browser Protection สำหรับเลือกหรือเปลี่ยน Browser หากต้องการคืนค่าเดิม(Microsoft Edge) ก็คลิกที่ change default browser เพื่อเปลี่ยนกลับเป็น Microsoft Edge

3.Pop-up Management สำหรับการกำหนดเงื่อนไขของ Pop-up ต่างๆที่เข้ามาในระบบออนไลน์


สรุปส่งท้าย  PC Manager ตัวนี้ หลังจากได้ทำการทดลองใช้เป็นเวลา หนึ่งสัปดาห์ พบว่า การทำงานได้ดี ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับระบบของ Windows การทำงานแต่ละ Function ก็ทำได้อย่างรวดเร็วดี


ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget