Column Right

เสียภาษีเงินได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลมิจฉาชีพ


 

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) ช่องทางออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต นิยมเข้าไปใช้บริการผ่านทาง www.rd.go.th ได้ แต่ก็ปรากฎว่าพวกมิจฉาชีพจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร โดยจะทำการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงผู้ที่จะเสียภาษีในกรณีต่างๆ อาทิ อ้างว่าท่านยังคงค้างภาษีกับกรมสรรพากร(ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้คำแนะนำ) หรือการยื่นแบบภาษีในปีที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง(ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้คำแนะนำ) 

ช่วงหลังเดือนมีนาคมก็จะแอบอ้างเรื่องการคืนภาษี หรือในเรื่องอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขให้กดลิ้งค์ปลอมตามที่ส่งให้ทางแอพพลิเคชั่น LINE หรือให้แจ้งรหัส OTP 6 หลัก โดยแอบอ้างว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ ซึ่งทางกรมสรรพากรเคยได้แจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนในทุกๆปีว่า กรมสรรพากรไม่มีการใช้แอพพลิเคชั่น LINE ในการติดต่อเพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทำธุรกรรมด้านภาษีในทุกกรณี ทั้งการแจ้งคืนภาษีหรือการตรวจสอบการติดตามหนี้ภาษีอากรค้าง


แนวทางการป้องกัน

1. สำหรับผู้ไม่ชำนาญการด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ควรเข้าดำเนินการเสียภาษีผ่าน smartphone สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตควรกระทำผ่าน เว็บเบราเซอร์ โดยตรวจสอบตัวสะกดลิงค์เว็บไซต์ต่างๆ ในช่องเว็บเบราเซอร์ ว่าถูกต้องตรงตามจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นข้อความโทรศัพท์หรือ smartphone อาจจะเป็นลิ้งค์เลียนแบบทำให้ผิดพลาดได้ เว็บไซต์กรมสรรพากรจะเป็น https://www.rd.go.th 
ส่วนของปลอม มักจะทำเลียนแบบต่างๆ อาทิ 
https://www.rd-go-th.xyz, 
https://www.rd-go- th.co, 
https://www.rd-go-th.top 
https://www.rd-go-th.org เป็นต้น 
หรือเป็น ชื่อ อื่นๆ อาทิ www.afdw7.com  ซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
หรือหากสงสัยโทร 1161 เพื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยตรง

2. กรมสรรพากร ไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือ ส่ง SMS หากมีการติดต่อให้ขอรายละเอียดไว้ และติดต่อสำนักงานสรรพากรด้วยตนเอง หรือโทร 1161

3. ไม่กดลิงก์ หรือติดตั้งโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นแอบอ้างส่งมา หรือแชร์มาจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยเด็ดขาด

4. กรมสรรพากรไม่มีนโยบายคืนภาษีผ่านทางโทรศัพท์ จะดำเนินการจ่ายคืนด้วยเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือเงื่อนไขอื่นที่ทำไว้กับกรมสรรพากรเท่านั้น

5. กรณีที่มีการแอบอ้างการติดต่อด้วยช่องทางอื่นๆ ให้ประเมินไว้เลยว่า เป็นมิจฉาชีพ ย้ำว่าถ้าจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้เสียที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และ เข้าที่เว็บไซต์โดยตรง https://www.rd.go.th  เท่านั้น หมายเลขติดต่อสอบถาม 1161 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget