Column Right

Blogger : 20 การเพิ่ม contact form สำหรับติดต่อผู้เขียนบล็อก

ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา Blogger มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ Widget รวมถึงการแสดงผลบน smartphone ที่รวดเร็วมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในรายการ Gadget ก็คือ contact form สำหรับติดต่อผู้เขียนบล็อก นับได้ว่า Blogger ได้สร้างเครื่องมือที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงการติดต่อสำหรับผู้อ่านไปสู่ผู้ดูแลบล็อกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เรามาดูวิธีการเพิ่มเติม Gadget นี้กัน


1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือแดชบอร์ด (Dashboard) 

2. ที่เมนูรายการด้านซ้าย เลือกรายการ รูปแบบ หรือ Layout  จะเกิดผังแม่แบบของบล็อก ให้ไปตำแหน่งหรือบริเวณที่จะเพิ่ม ส่วนติดต่อผู้เขียน


3. ดูที่แถบข้อความ(อักษรสีฟ้า)คำว่า Add a Gadget (เพิ่ม Gadget) คลิกที่ข้อความดังกล่าว จะเกิดหน้าต่างชื่อ เพิ่ม Gadget ที่แถบรายการ Gadget เพิ่มเติม เลือก รายการ ฟอร์มรายชื่อติดต่อ 

4. Gadget contact form (ฟอร์มรายชื่อติดต่อ) ดังกล่าวจะมาอยู่ในรายการลำดับแรก ท่านสามารถลากวางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ


5.ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วย

6. ทดสอบ Preview ท่านก็จะได้ contact form สำหรับติดต่อผู้เขียนบล็อก ดังภาพด้านล่าง


ซึ่งเมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามา ข้อความก็จะถูกส่งไปยัง inbox ของเมล์ที่ท่านใช้เชื่อมติดต่อกับ Blogger ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ขอให้สนุกกับการใช้งานนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget