Column Right

PDF เป็นไฟล์ประเภทใดแน่

ปัจจุบัน ผู้คนในแวดวง IT จะรู้จักไฟล์ PDF กันอย่างแพร่หลาย ไฟลืเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์ม จดหมายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ หลักสูตร หรือ อื่นๆอีกมาก ล้วนแต่สรรสร้างเป็นไฟล์ PDF ทั้งสิ้น ด้วยคุณลักษณะพิเศษ ต่างๆ อาทิ มีสภาพเหมือนจริงเท่าต้นฉบับ, แก้ไขไม่ได้, ไฟล์มีขนาดเล็ก เปิดได้ง่ายหลายวิธีการ รองรับหลายระบบปฏิบัติการ เป็นต้น ส่งผลให้ PDF เป็นไฟล์ยอดนิยมรูปแบบหนึ่งในวงราชการ และธุรกิจเกือบทุกๆสาขา

ในวงการศึกษา ให้ความสำคัญ PDF เป็นอีกตัวแทนหนึ่งของการศึกษายุคดิจิทัล แต่ในยุคอันใกล้นี้ เมื่อ Smartphone จะเป็นอีกอุปกรณ์สำคัญต่อการศึกษา การเรียนรู้ของคนในทุกวัย PDF จะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ จากเหตุ

1.เอกสาร หลักสูตร หนังสือ ตำรา จะสร้างภายใต้สภาพแวดล้อมขนาด A4 (8.27นิ้ว x 11.69นิ้ว) จึงแสดงผลได้ดีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถแสดงผลเพื่อการอ่านปกติบนสมาร์ทโฟนได้ ถ้าจะดูต้อง zoom และ slide ไปมาซ้ายขวา

2.PDF ไม่สามารถปรับฟอร์มของข้อความในแต่ละบรรทัดให้เหมาะสมเพื่อการมองเห็นบนสมาร์ทโฟนตามเงื่อนไขของ Smartphone Friendly หรือ responsiveไฟล์ PDF "Portable Document Format"  แต่เดิม PDF เป็นไฟล์ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานสร้างผังแม่แบบงานกราฟิกต่างๆรวมถึงหน้าเอกสาร บนโปรแกรม Adobe Acrobat รูปแบบ PDF จาก Acrobat สามารถนำสื่อข้อความ ภาพ กราฟิกทั้ง Vector หรือ Bitmap สามารถแทรกมัลติมีเดียทั้งเสียงและวิดีทัศน์ หรือไฟล์รูปแบบ 3D  นอกจากนี้ PDF มีลักษณะพิเศษที่สามารถฝังข้อมูลเมตา(ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ข้อมูลบทตอน คำหลัก) การใช้งานหรือดูได้ในหลายแพลตฟอร์ม หลายระบบปฏิบัติการ (Windows, Android และ iOS)
สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้โดยสมบูรณ์ ด้วย Adobe Acrobat ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ รูปแบบสามารถเปิดและดูได้โดย Adobe Acrobat Reader (ฟรี)หรือ Web Browser ที่มี Adobe Acrobat Reader เป็น plug-in องค์ประกอบร่วม เช่น Microsoft Edge หรือ  Google Chromeไฟล์ PDF สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรวมถึงข้อความที่จัดรูปแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์และภาพแรสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลโครงร่างหน้าซึ่งกำหนดที่ตั้งของแต่ละรายการในหน้ารวมถึงขนาดและรูปร่างของหน้าในเอกสาร ข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบมาตรฐานดังนั้นเอกสารจะเหมือนกันไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมใดในการเปิด ตัวอย่างเช่นหากคุณบันทึก PDF บน Mac ไฟล์นั้นจะปรากฏในลักษณะเดียวกันใน Windows, Android และ iOSแล้วไฟล์ eBook จริงๆ เป็นไฟล์แบบใด 
จริงๆแล้วไฟล์ eBook เป็นไฟล์หนังสือดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับใช้ดูหรืออ่านบน eReader หลายยีห้อ เช่น Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes และ Noble Nook และ iPad ดังภาพด้านบน และสามารถสั่งซื้อไฟล์ eBook เพิ่มเติม หรือเชื่อมต่อออนไลน์เพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูได้บนพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภท eReader (แต่ไม่ใช่ Acrobat reader) ดังนั้นลักษณะสำคัญของไฟล์ eBook จะปรับแปรเปลี่ยนไปตาม Device ที่แสดงผล ในลักษณะ Responsive การที่สามารถดูได้ในหลายอุปกรณ์จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญ ที่จะเข้าแทนทีหนังสือแบบ Hard Copy ในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget