Column Right

Lifetime employ ability

Lifetime employ ability 
โดย คุณฐิติพงศ์ พิสิฐุวุฒินันท์ 
Co-founder & CEO ของ SkillLane ผู้ร่วมสร้างแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์


อีกมุมมองของนักการศึกษา จากมุมมองของนักธุรกิจทางการศึกษา "............ทว่า ในความเป็นจริง เมื่อเขาพบว่ามีเนื้อหาที่เหมือนกันกับสิ่งที่พลาดไป อัปและสอนอยู่บนออนไลน์ พอทดลองเข้าไปเรียนดู ก็ไม่มีอะไรที่ต่างจากสิ่งที่ห้องเรียนสอน ทำให้เขาเข้าใจว่า ยุคนี้หากไม่สะดวกไปเรียนในห้องเรียน ทุกอย่างสามารถเรียนออนไลน์ได้......."

ขอขอบคุณข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Education Disruption Conference 2018ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget