Column Right

เพิ่มสีสันภาพเคลื่อนไหวให้พื้นหลังของ Google Chrome

ในการเพิ่มสีสันภาพเคลื่อนไหวให้พื้นหลังของ google chrome ให้ดูสวยงาน เป็นแบบเคลื่อนไหวได้ มีขั้นตอนสร้างงาน 2 ขั้นตอน คือ

1.ขั้นตอนหาภาพ Animated GIF 

2.ขั้นตอนนำภาพ Animated GIF เข้าหน้า Web Browser

มาดูขั้นตอนแรกกัน คือขั้นตอนหาภาพ Animated GIF แนะนำเลือกภาพขนาดใหญ่ ภาพกว้างประมาณ 700 px ขึ้นไป

1.ที่ Browser ทำการค้นหารูปที่ต้องการโดยใช้คำค้น อาทิ  animated gif หรือ จะเพิ่มคำบังคับลงไปอีก อาทิต้องการภาพวิวธรรมชาติ ก็เติมคำว่า nature รวมเป็น nature animated gif ทำการกด enter เพื่อค้นหา

2.เลือกประเภทข้อมูล ในที่นี้คือ ภาพ(Image)


3. คลิกที่ Tools เพื่อกำหนดเงื่อนไขพิเศษ


4.จะเกิดตัวเลือกย่อยเพิ่มเติมหลายรายการ  ในที่นี้ให้เลือกที่ Size เพื่อกำหนดขนาด ในที่นี้ เลือก ขนาดใหญ่ หรือ Large

5.ทำการคลิกเลือกไฟล์รูปเป้าหมาย


6.ให้สังเกตุขนาดภาพ ถ้าขนาดเล็กเกินไปจะทำให้ภาพเบลอ ไม่ชัด หรือแตกได้ (ภาพควรมีความกว้างกว่า 700 px)

7.ภาพที่เลือก ทำการคลิกขวา เลือกรายการ ‘Save image as’ ตั้งชื่อตามสะดวก หรือ จะใช้ชื่อเดิมของไฟล์ ก็จะได้ไฟล์ นามสกุล GIF มาไว้ในเครื่อง(ต้องจำที่ save ด้วยนะ) 

เป็นอันว่าจบขั้นตอนการค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์ Animated GIF

ขั้นต่อมาเป็นขั้นตอนนำไฟล์ Animated GIF เข้าไปใช้ใน Google Chrome Web Browser มีขั้นตอนสั้นๆ ดังนี้

1.ไปที่ Google คลิกเลือกที่ ‘Customize’ (รูปดินสอ)2.จะเกิดหน้า Customize This page คลิกที่ Upload from device ไปยังแหล่งเก็บ เลือกรูปที่ต้องการ คลิก Open ตามลำดับ

3.คลิกที่ปุ่ม Done ภาพพื้นหลังของ Google Chrome จะเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวตามที่ท่านเลือก

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget