Column Right

แปลงสารพัดไฟล์ผ่านบริการออนไลน์ด้วย cloudconvert

 ปัจจุบัน ไฟล์ข้อมูล ที่ใช้งานมีหลากหลาย บางโปรแกรมหรือบาง App ก็จะรองรับไฟล์บางนามสกุล ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีโปรแกรมย่อยๆ เพื่อทำการแปลง(Convert) รูปแบบไฟล์ หรืออาจเรียกว่าเป็นการ reformat 

ในอดีต โปรแกรมประเภทนี้ที่ให้ใช้แบบฟรี มีไม่กี่โปรแกรม และยังมีเงื่อนไขต่างๆมากมาย  แต่เมื่อระบบออนไลน์มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น ก็มีผู้ให้บริการแปลงไฟล์ในแบบออนไลนืผ่านหน้าเว็บ และรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ในวันนี้ mediathailand จะแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลงไฟล์ ที่หลากหลาย ใช้งานง่าย ที่สำคัญไม่มี bot แอบแฝงใดๆ เรามาดูวิธีการกัน

สมมุติ สถานการณ์ว่า เรามีไฟล์วิดีโอ นามสกุล MPEG เราจะแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์วิดีโอนามสกุล WMV

1.เข้าที่เว็บไซต์ : https://cloudconvert.com  จะเกิดหน้าเว็บดังภาพด้านล่าง


2.กำหนดเลือกประเภทไฟล์ต้นทาง (ในที่นี้เป็นไฟลืกลุ่มวิดีโอ)3.เลือกนามสกุลไฟล์ที่ MPEG


4.มาส่วนเงื่อนไขแปลงเป็น เลือก Video รายการย่อย WMV ตามลำดับ

5.เมื่อตั้งค่าการแปลงไฟล์เสร็จ ขั้นต่อมาเป็นการนำไฟล์ข้อมูลขึ้นบนเว็บเพื่อให้ระบบทำการแปลงไฟล์ โดยคลิกที่ Select File เลือกรายการย่อยเป็น Form my Computer (นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการนำไฟล์ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆได้อีกดังภาพ สำหรับไฟล์วิดีโอการนำลิ้งค์จาก YouTube อาจจะเกิด error) นำไฟลืวิดีโอจากต้นทางมาขึ้นระบบ

6.ไฟล์ที่นำขึ้นจะแสดงชื่อของไฟล์ (ในกรอบสีน้ำเงิน) เมื่อทำการ upload ขึ้นระบบครบ ทำการคลิกที่ปุ่ม Convert

7.เป็นเงื่อนไขในการนำไฟล์ที่สอง สาม สี่... ขึ้นมาวางบนหน้าเว็บ (ตรงส่วนนี้ สามารถนำไฟล์ขึ้นได้ ครั้งล่ะ 6-7 ไฟล์ แล้วสามารถคลิกที่ปุ่ม Convert ทีเดียวเลยก็ได้


8.เมื่อไฟล์ถูก convert เรียบร้อย จะแสดงด้วยปุ่ม Download (สีเขียว) ให้ทำการคลิกเพื่อดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
สำหรับเว็บนี้ สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลาย ให้ท่านลองเลือกดู แล้วทำตามตั้งแต่ ข้อ 2 

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget