Column Right

แปลงสารพัดไฟล์ด้วย freeconvert.com

จากการที่ได้เคยแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลงไฟล์ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะไฟล์วิดีโอ ผ่านทางเว็บไซต์ : https://cloudconvert.com  ไปแล้ว วันนี้มีอีกเว็บไซต์ที่จะมานำเสนอ จุดเด่นของเว็บไซต์นี้ก็คือ จะมีการบีบอัดส่งผลให้ไฟล์มีขนาดที่เล็กลง(แลกกับความละเอียดของภาพที่ต้องลดลงด้วย)    ที่สำคัญไม่มี bot แอบแฝงใดๆ เรามาดูวิธีการกัน

สมมุติ สถานการณ์ว่า เรามีไฟล์วิดีโอ นามสกุล MPEG(MP4) เราจะแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์เคลื่อนไหวประเภท GIF

1.เข้าที่เว็บไซต์ : https://www.freeconvert.com จะเกิดหน้าเว็บดังภาพด้านล่าง


2.ไปส่วนของกลุ่มเครื่องมือ(Tools) กำหนดเลือกประเภทไฟล์ต้นฉบับที่จะแปลงเป็นอีกประเภทหนึ่ง  ในที่นี้เป็นการแปลงไฟล์จาก MP4 ไปเป็น GIF

3.เลือกไฟล์ เพื่อทำการ Upload ขึ้นหน้าเว็บ


มาถึงตรงนี้ มีส่วนที่ต้องปรับแต่งอีกเพิ่ม


4.กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเฟรมภาพ
5.ระบบจะดำเนินการโหลดไฟล์พร้อมดำเนินการแปลไฟล์โดยจะแสดงความก้าวหน้าเป็นแถบสี เมื่อไฟล์ถูก convert เรียบร้อยเสร็จ จะแจ้งเป็นกล่องข้อความว่า Done พร้อมแสดงขนาดไฟล์ 

6.จะแสดงด้วยปุ่ม Download GIF  ให้ทำการคลิกเพื่อดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
1.สำหรับเว็บนี้ สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลาย ให้ท่านลองเลือกดู

2.ไฟล์ที่ได้แม้จะมีขนาดที่เล็ก แต่คุณภาพความละเอียดของไฟล์ ก็น้อยลงด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget