Column Right

แปลงสารพัดไฟล์ด้วย freeconvert.com

จากการที่ได้เคยแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลงไฟล์ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะไฟล์วิดีโอ ผ่านทางเว็บไซต์ : https://cloudconvert.com  ไปแล้ว วันนี้มีอีกเว็บไซต์ที่จะมานำเสนอ จุดเด่นของเว็บไซต์นี้ก็คือ จะมีการบีบอัดส่งผลให้ไฟล์มีขนาดที่เล็กลง(แลกกับความละเอียดของภาพที่ต้องลดลงด้วย)    ที่สำคัญไม่มี bot แอบแฝงใดๆ เรามาดูวิธีการกัน

สมมุติ สถานการณ์ว่า เรามีไฟล์วิดีโอ นามสกุล MPEG(MP4) เราจะแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์เคลื่อนไหวประเภท GIF

1.เข้าที่เว็บไซต์ : https://www.freeconvert.com จะเกิดหน้าเว็บดังภาพด้านล่าง


2.ไปส่วนของกลุ่มเครื่องมือ(Tools) กำหนดเลือกประเภทไฟล์ต้นฉบับที่จะแปลงเป็นอีกประเภทหนึ่ง  ในที่นี้เป็นการแปลงไฟล์จาก MP4 ไปเป็น GIF

3.เลือกไฟล์ เพื่อทำการ Upload ขึ้นหน้าเว็บ


มาถึงตรงนี้ มีส่วนที่ต้องปรับแต่งอีกเพิ่ม


4.กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเฟรมภาพ
5.ระบบจะดำเนินการโหลดไฟล์พร้อมดำเนินการแปลไฟล์โดยจะแสดงความก้าวหน้าเป็นแถบสี เมื่อไฟล์ถูก convert เรียบร้อยเสร็จ จะแจ้งเป็นกล่องข้อความว่า Done พร้อมแสดงขนาดไฟล์ 

6.จะแสดงด้วยปุ่ม Download GIF  ให้ทำการคลิกเพื่อดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
1.สำหรับเว็บนี้ สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลาย ให้ท่านลองเลือกดู

2.ไฟล์ที่ได้แม้จะมีขนาดที่เล็ก แต่คุณภาพความละเอียดของไฟล์ ก็น้อยลงด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget