Column Right

Type Motion Infographics : LOGO

โซเชียลมีเดียได้มีการปฎิวัติจากการใช้ภาพนิ่งตั้งแต่ยุคแรกมานานหลายปี แม้ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นสื่อที่สร้างความสำเร็จอย่างมาก แต่เมื่อพัฒนาการของโซเชียลมีเดียเปิดกว้างมีการนำรูปแบบโมชั่นกราฟิกมาใช้ พบว่าในแวดวงธุรกิจสามารถกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม ในส่วนเส้นทางของการศึกษา โมชั่นกราฟิก ก็สามารถเป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้ชัดเจน และเกิดความเข้าใจที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่ง MOTION INFOGRAPHICs ในเชิงการสื่อสารแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม
MOTION INFOGRAPHICs : GIF Animation
MOTION INFOGRAPHICs : VIDEO

MOTION INFOGRAPHICs : LOGO 

ปัจจุบันโลกของ Social media มีการเติบโตและแข่งขันกันค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีการเผยแพร่โฆษณากันอย่างรุนแรง หนึ่งในกลยุทธ์ของการโฆษณาก็คือ สัญญลักษณ์ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์หรือตัวตน เมื่อโลกของอินโฟกราฟิกมีการพัฒนา อินโฟกราฟิกก็กลายเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ มีการนำเอาหลักการ Infographics พัฒนามาทำเป็นตราสัญญลักษณ์หรือ LOGO ของหน่วยงาน องค์กร บริษัท ไม่ว่าจะแบบภาพนิ่งหรือแบบเคลื่อนไหว  


ตัวอย่างโลโก้เคลื่อนไหวทั้ง 26 แบบ เป็นตัวอย่างและแนวทางการออกแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ สไตล์ใดที่คุณต้องการใช้สำหรับโลโก้แอนิเมชั่นของบริษัทของคุณเอง


และทั้งหมดคือ 26 ตัวอย่างของ Motion Infographics : LOGO ที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget