Column Right

แนะนำสร้างงานกล่องเคลื่อนไหวโดยใช้ Transitions : MORPH

 


หลักการรูปแบบนี้ เป็นแบบพื้นฐานของการใช้ Transitions ด้วย MORPH โดยตัวอย่างทดลองนี้จะสร้างกล่อมสี่เหลี่ยมจตุรัสโดยใช้ Rectangle กลุ่ม Drawing จำนวน 4 กล่อง ให้เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่างนี้จะใช้เฟรมสไลด์ 4 เฟรม  เหมาะสำหรับนำไปสร้างชิ้นส่วนหรือ Asset เพื่อใช้ประกอบการสร้างสื่อต่างๆ หรือใช้ประกอบการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

การตั้งค่าความละเอียด
ไฟล์ศึกษาตัวอย่างนี้  ตั้งความละเอียดของไฟล์ภาพ  ที่ 98 ppi

การตั้งค่าขนาดพื้นที่สร้างงาน
ไฟล์ศึกษาตัวอย่างนี้  ตั้งค่าขนาดมิติของไฟล์ภาพ  ความยาวและส่วนสูง 1 นิ้ว(2.54 ซม.)ซึ่งเป็นค่าต่ำสุด

การตั้งค่า Background
กำหนดสีตามร่างแบบของผู้ออกแบบ สีใดก้ได้ ไม่ควรเป็นสีขาว (แนะนำเป็นสีเทา)1.เปิดงานใหม่บนพื้นที่สไลด์แรก สร้างงานกว้างและความสูงที่ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) พื้นฉากหลังสีเทา

2.ใช้เครื่องมือชุด Drawing เลือก Rectangle เพื่อสร้างกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 4 กล่อง โดยจัดเรียงกล่องดังภาพ แล้วทำการเปลี่ยนสีกล่องตามต้องการ

3.ทำการสำเนาสไลด์เฟรมแรกด้วยคำสั่ง Ctrl+D หรือคลิกขวาเพื่อเรียก context เมนู เลือกรายการ Duplicate Slide อีก 3 เฟรม


4.เฟรมที่สองคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนสี โดยยึดสีของเฟรมแรก ทำการเปลี่ยนสีหมุนวนตามเข็มนาฬิกา

5.เฟรมที่สามคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนสี โดยยึดสีของเฟรมที่สอง ทำการเปลี่ยนสีหมุนวนตามเข็มนาฬิกา

6.เฟรมที่สี่คลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนสี โดยยึดสีของเฟรมที่สาม ทำการเปลี่ยนสีหมุนวนตามเข็มนาฬิกา

7.เลือกเฟรมทั้งสี่ แล้วตั้งค่า Transitions : NONE

8.เลือกเฟรมทั้งสี่ แล้วตั้งค่า Duration : 00.01 และคลิกที่ช่อง After กำหนดค่า 00.01.00 

9.คลิกที่ Apply To All เพื่อให้ทุกเฟรมมีค่าเหมือนกัน(ไม่ต้องตั้งค่าเฟรมต่อเฟรม)

10.ทำการ Save งาน ตั้งชื่อว่า 4Rectangle

11.ทำการ Export งานเป็น Animated GIF โดยเลือกความละเอียดที่ Medium อย่าลืม check box ที่ Make background Transparent เพื่อลบพื้นหลังทิ้งด้วย

ผลงานที่ได้ ควรใกล้เคียงแบบภาพด้านล่าง


จากงานด้านบนเราสามารถปรับการ Motion โดยเพิ่มเทคนิคของ Transitions ได้อีก เรามาดูการทำกัน


12.นำงาน 4Ractangle มาทำการ Save As แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น 4RecMorph 


13.คลิกเลือกเฟรม 2 3 และ 4 ที่เมนู Transitions เลือก MORPH (เหตุที่ไม่เลือกเฟรมที่หนึ่งด้วย เพราะจะเป็นการเริ่มต้นการแสดง MORPH ทำให้ Asset จะเริ่มปรากฎจึงทำให้เกิดการเข้ามาแบบ FADE)

14.ทำการ SAVE งาน

15.ทำการ Export งานเป็น Animated GIF โดยเลือกความละเอียดที่ Medium อย่าลืม check box ที่ Make background Transparent เพื่อลบพื้นหลังทิ้งด้วย

คำแนะนำ
1.ภาพที่นำมาใช้แนะนำควรเป็นภาพที่มีความละเอียดค่อนข้างสูง
2.ดึงขยายภาพให้กว้างกว่าบริเวณของกรอบสไลด์
3.ควรใช้ Gridline และเส้น Guide ช่วยในการสร้างงาน (วิธีเรียกใช้)
4.ศึกษาขั้นตอนการ export เป็น Animated GIF

ผลงานที่ได้ ควรใกล้เคียงแบบภาพด้านล่าง


หมายเหตุ
เพื่อให้การเรียนรู้ และฝึกการทำงาน ต้องใช้ Microsoft PowerPoint 2021 เท่านั้น
ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget