Column Right

infographics : รูปแบบหรือประเภท (1) แบ่งตามโครงสร้าง

 อินโฟกราฟิกหรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารได้กลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ การนำเสนอเรื่องราวต่างๆทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ซึ่งพบว่าในปัจจุบันนี้ รูปแบบของอินโฟกราฟิก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบัญญัติรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไป หลายสำนัก แยกแบบหยาบ หรือละเอียด แต่โดยทั่วไปอาจจะแตกต่างกันไม่มากนัก
เรามาลองศึกษาทฤษฎีแรกก่อน


easelly เป็นอีกแห่งที่ มีการแบ่งรูปแบบอินโฟกราฟิก เป็นประเภทต่างๆ เรา มาศึกษา ในบางประเภทกันไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget