Column Right

infographics : บทนำปัจจุบันพลังของดิจิทัลได้สร้างกระแสต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้กระทั่งโลกของการศึกษาออนไลน์ การส่งผ่านความรู้ด้วยตัวอักษรข้อความในยุคแรกเริ่ม พัฒนาผนวกรวมกับภาพ หรือรูปถ่าย หรือกราฟ หรือแผนภูมิ ส่งผลให้การสื่อสารเพื่อการศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีพลังสูงสุดอีกสื่อหนึ่ง


เคยมีผลการสำรวจที่ระบุว่า คนกว่า65%ถนัดการเรียนรู้ผ่านการดู  สมองของคนเราสามารถรับสารที่เป็นรูปภาพได้ดี เข้าใจ หรือชัดเจนกว่าข้อความหรือตัวอักษรถึง 60,000 เท่า  และเมื่อพัฒนาการด้านสื่อสารแข็งแกร่งและดีขึ้นมีการนำแอนนิเมชั่น รวมถึงวิดีโอ มาใช้งานร่วม ยิ่งส่งผลให้การนำเสนองานหรือข้อมูลบนโลกออนไลน์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก 


ในระยะเวลาช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมา มีสื่ออีกรูปแบบหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น โดยสื่อนี้เป็นสื่อที่สามารถเล่าเรื่อง หรือถ่ายทอดเรื่องราวจากข้อมูลเดิม ผ่านภาพ ผนวกรวมกับ“ข้อความ”หรือชิ้นส่วนสื่ออื่นๆ นำมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวสู่สื่อที่ผู้รับสารหรือผู้เรียนเข้าใจความหมายในข้อมูลทั้งหมด ด้วยระยะเวลาอันสั้นด้วยสื่อลักษณะใหม่ที่เรียกว่า infographic(s) หรือ แผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร

แต่โดยแท้จริงแล้วพัฒนาการของ infographic(s) หรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร ไม่ได้หยุดอยู่ในลักษณะภาพนิ่ง แต่ infographic(s)ยังเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการก้าวไกลไปอีกหลายแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดและกำลังจะเป็นอีกสื่อสำคัญในวงการศึกษา ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของเนื้อหานี้

1.เพื่อรู้จักความหมายของแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารหรืออินโฟกราฟิก  (Infographics)

2.องค์ประกอบที่สำคัญของอินโฟกราฟิก 

3.การสรุปและหาใจความสำคัญของเนื้อหา เพื่อนำมาสร้างหรือแปลงเป็นอินโฟกราฟิก 

4.แนะนำการจัดวางเนื้อหาบนโครงร่างของอินโฟกราฟิก 

5.เทคนิคการพัฒนา การออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อการสื่อความหมาย การถ่ายทอดสาระเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

6.แนะนำการสร้างอินโฟกราฟิกด้วย Application และ On Web

7.การสร้างงานอินโฟกราฟิกประเภทต่างๆด้วย Microsoft PowerPoint

ซึ่งในกลุ่มเนื้อหานี้ จะได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆในแวดวง Infographics มานำเสนอกันอย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget