Column Right

infographics : ความรู้พื้นฐาน (1) ประวัติความเป็นมา

 อินโฟกราฟิกไม่ใช่ของใหม่ แต่มีผู้พิสูจน์แล้วว่า อินโฟกราฟิก มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมาก ภาพแรกในประวัติศาสตร์คือภาพวาดสัตว์และทรัพยากรอื่น ๆ บนผนังถ้ำสมัยยุคหินราวๆ 30,000 ปีก่อนคริสตกาล

ยุคต่อมาเป็นยุคอียิปต์โบราณ เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านภาพหรือสัญญลักษณ์อยู่ในช่วง 2,000 ปีก่อนคริสตกาล

ช่วงปี 1600 นักสำรวจ นักเดินเรือได้สร้างอินโฟกราฟิกจากการแล่นเรือ ค้นหาแผ่นดินในทวีปอื่นๆ นำไปสู่การค้นพบในรูปของแผนที่เดินเรือ นำไปสู่การขยายเส้นทางสู่โลกกว้าง

ในปี 1626 Christoph Scheiner ได้ตีพิมพ์หนังสือมีชือว่า Rosa Ursina sive sol โดยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการหมุนของดวงอาทิตย์ (Rotation of sun) โดยเขาได้ใช้อินโฟกราฟิก (infographic) อธิบายรูปแบบของการหมุนของดวงอาทิตย์

1972 เป็นช่วงปีที่อินโฟกราฟิกมีความหลากหลาย ทั้งลายเส้น และรูปแบบอื่น เป็นยุคต้นที่มีการเผยแพร่อินเทอร์เน็ต


ช่วงปี  2000 อินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเสนอข้อมูลข่าวสาร งานกราฟิกรูปแบบต่างๆมีการพัฒนา มีการแข่งขันด้วยรูปแบบที่หลากหลาย นับเป็นยุคเริ่มต้นของการพัฒนางานกราฟิกแบบต่างๆที่หลากหลาย กระจายสู่ social media มากขึ้น


ช่วงปี 2012-2013 อินโฟกราฟิกในช่วงปีนี้ มีการเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อค้นหาด้วย Web Browser : Google Chrome จะพบว่ามีอินโฟกราฟิกเกิดใหม่ในทุกวันและปัจจุบันนี้อินโฟกราฟิกหรือ แผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร เป็นอีกสื่อสำคัญต่อการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลที่มีพลังต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รายละเอียดศึกษาได้จากอินโฟกราฟิกหรือ แผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารด้านล่างนี้ แต่ถ้าท่านใช้ศึกษาผ่านสมาร์ทโฟน แนะนำให้ท่านศึกษาผ่านวิดีทัศน์ล่างสุดครับไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget